Udformning af fremtiden med risikostyring

 

 

Risikostyring er en mulighed for at holde kvaliteten på et højt niveau. Samt, stadig være i stand til at kunne identificere, evaluere og vurdere mulige risici på hele arbejdsforløbet. WorkPoint’s Risk Consultant, Luca Emanuele Seresina, har skrevet et par ord om hvordan WorkPoint selv bruger risikostyring. Hvad de kan tilbyde af risikostyringssystemer til deres kunder, så de på længere sigt selv har mulighed for at kunne identificere risikoerne.

Det moderne samfund er en kompleks virkelighed med indviklede forbindelser og mange overlappende lag. Globalisering og sammenkobling mellem lande og virksomheder er helt sikkert en positiv udvikling. Dette har skabt værdi og mange muligheder. På samme tid, så er flere risici og trusler blevet vanskeligere at forstå og fremstille langt mere komplekse problemstillinger og udfordringer for moderne organisationer.

Som et resultat af disse udfordringer, er der på nuværende tidspunkt et behov for at organisationerne er forberedt og derved er i stand til at styre deres processer på en struktureret og funktionel måde, samt at kunne identificere, evaluere og vurdere mulige risici på hele arbejdsforløbet. Dette gælder fra selve oprettelsen af deres nye koncept til levering af produkter til deres kunder.

 

Risikostyring i WorkPoint

Som softwarevirksomhed behandler WorkPoint oplysninger og data fra flere virksomheder for at hjælpe dem med at nå deres virksomhedsmål igennem implementeringen af WorkPoint softwaren. WorkPoint skal garantere et niveau af kvalitet og sikkerhed, der matcher deres kunders forventninger.

Vores kunder forventer et højt niveau af kontrol med deres informationer. Forbedringen af vores risikostyringssystem vil helt sikkert hjælpe os med at stramme op for vores kontrol og forbedre vores ydelser. Dette med henblik på, at vi hele tiden kan levere et bedre produkt til vores kunder. Som software-virksomhed værdsætter vi først og fremmest forvaltningen af information, udtaler WorkPoint’s Quality Manager, Frank Christensen.

 

Interne strukturerede rammer for risikoprocesser

Risikostyring hjælper WorkPoint med at udføre en bedre beslutningsproces fra både et kortsigtet og langsigtet perspektiv. Dets mål er at bedre kunne vurdere og forudsige de muligheder og vanskeligheder, som der måtte opstå både internt og eksternt for virksomheden.

Til opbygning af et internt risikostyringssystem, er der på nuværende tidspunktet fastsat mange forskellige og ambitiøse målsætninger, med det formål at etablere og sikre kvalitetsniveauet.

– Kombinationen af beslutningstagningsstrategier og værktøjer, som en Montecarlo simulation, bruges til at hjælpe os med at nå vores mål med udsigt til de aktuelle udfordringer, som WorkPoint og vores kunder står over for hver dag, udtaler WorkPoint’s Risk Consultant, Luca Emanuele Seresina.

WorkPoint gennemgår i øjeblikket processerne efter ISO27001 standard. Heri er risikovurderingen til for at sikre dens information og sikkerhed. Ved at gøre dette, formår WorkPoint at understøtte deres engagement til kunderne om vigtigheden af de oplysninger der foreligges til virksomheden, som i sidste ende vil øge kvaliteten fra et datastyringsperspektiv.

Af den mulighed der er blevet givet af arbejdet på ISO27001, har WorkPoint også besluttet at omfatte certificeringsprocessen for ISO9001. ISO9001 skal hjælpe WorkPoint med at forbedre deres interne kvalitet og sikre, at sikkerheden forsat vil forblive en kerneværdi for WorkPoint.

 

Luca Emanuele Seresina, Risk Consultant, arbejder med en collage af forskellige processer i en virksomhed. Dette gøres med formål for at skabe et overblik over ISO-certificering.

 

Næste handlinger og planer

Luca Emanuele Seresina har en ambition om at kunne sammenkoble risikostyringsprocesserne med WorkPoint’s kvalitetssikringsløsning, og derved vil det være muligt at kunne forbedre de interne risikostyringsværktøjer. Dette kunne give en forbedring i form af at kunne udvikle en løsning, som vil have til funktion at kunne hjælpe kunderne med at styre deres egne risici på deres egen arbejdsgruppe.

– Ved hjælp af vores ekspertise og platform kan vi give vores kunder et stærkt værktøj til bedre at kunne håndtere deres egne udfordringer og lette integrationen af et struktureret risikostyringssystem. Det vil følge dem fra det første spændende øjeblik i en ny idé -fase til de mere komplekse stadier af udvikling og distribution, udtaler WorkPoint’s Risk Consultant, Luca Emanuele Seresina.

Hvis du kunne tænke dig at læse mere om WorkPoint’s risikostyringsløsninger, klik her.