Stage Gate Control med WorkPoint

En af kerneegenskaberne i WorkPoint er “Stage Gate Control”. Funktionen kan give en stærk måde for organisationer at kontrollere udviklingen i alle igangværende projekter. Samt, lede medarbejdere i din organisation fra start til slut. Lær mere om stage gate kontrol i denne artikel:

 

Overordnet proces til styring af projektfaser

De fleste projektledere og medarbejdere kan genkende vanskeligheden ved at opretholde et struktureret overblik over et tværorganisationsprojekt. Men i sidste ende er de stadig ansvarlige for at sikre, at alle mindre og store projektopgaver altid udføres efter specifikke krav, standarder og deadlines. Denne gang vil vi gerne introducere en af vores kernefunktioner, som kan bidrage kraftigt til projektledelse og andre forretningsområder, hvor der er behov for rammer for at kontrollere fremskridt i et igangværende projekt eller tilfælde.

Funktionen kaldes “Stage Gate Control” og kan bruges til at optimere og spore hvert trin og opgave i fremskridt i et projekt eller et tilfælde. Funktionen kan i grunden beskrives som den samlede proces og livscyklus for et projekt eller et tilfælde, der giver brugerne mulighed for at få et øjeblikkeligt overblik over alle faser og deres underliggende opgaver. Det giver brugerne en god metode til struktureret styring af projekter eller sager.

Det centrale aspekt ved stage gate-kontrollen er, at det sikrer, at alle faser og opgaver er godkendt og gennemført inden for et projekt eller et tilfælde, før det kan gå videre til næste fase.

Hvis et projekt eller et tilfælde stadig mangler for at gennemføre opgaver i gennemførelsesfasen, sikrer scenegrænsekontrollen, at projektet eller sagen ikke går videre til næste fase, før implementeringen er udført korrekt. Dette er en stor hjælp til at opretholde og optimere kvaliteten af projekter, sager og opgaver. Det gør medarbejderne opmærksomme på hvilke af disse elementer, der er ufuldstændige.

En effektiv vejledning til opgaveløsning for brugere

Stagegate kontrollen kan defineres i henhold til den enkelte løsning. Dette betyder, at modellen er fuldt konfigurerbar og kan bygges ud fra de nødvendige faser. Brugerne kan kun skabe et enkelt fremskridt, der gælder for alle projekter i det pågældende forretningsmodul.

Stagegate kontrollen behøver ikke nødvendigvis at følge en simpel A-B-C-serie, men kan også udformes som f.eks. A-C-B eller A-C-serien. Dette giver brugerne mulighed for at flytte tilbage og videresende mellem forskellige faser. Dette kan have relevans, hvis f.eks. en prototype skal genudformes, så du kan indtaste de foregående faser for at genindtaste designfasen.

Stage kontrollen giver også brugere mulighed for at springe over faser. Ikke alle projektets eller sagens fremskridt skal indtastes, hvis nogen af faser bliver irrelevante. Med dette kan brugerne springe fra A-D, hvis f.eks. et projekt er lukket eller lukket, og fremskridtet går lige fra idé til lukket.

Funktionen hjælper også brugere med at få et overblik over indholdet på en sag eller et projekt. Alt tilføjet indhold, såsom dokumenter og e-mails, er mærket med det stadium, de blev tilføjet. For at få et filtreret visning af indhold til et bestemt stadium, skal brugeren bare klikke på scenen, og systemet anvender automatisk filteret.

Bruges på tværs af forskellige brancher og forretningsområder

Da funktionen giver en porteføljeoversigt, der viser hvilke sager og projekter, der for øjeblikket er aktive og lukkede inden for en organisation, samt rammerne for scenekontrol, kan funktionen bruges som et kraftfuldt værktøj til projektledere.

Vi har især oplevet en stor udnyttelse af denne funktion i brancherne til fremstilling og konstruktion. Disse industrier er stærkt drevet på projektfrister og opretholder kvalitet gennem hele projektet. For at give dig et eksempel på, hvordan vi arbejder med kunder inden for disse industrier, har vi fremhævet vores kundesag med en stor entreprenør på Island, Borgarverk.

Klik på dette link for at læse sagen på Borgarverk: https://issuu.com/workpoint/docs/wp_case_uk_borgarverk_web

Funktionen kan dog anvendes på alle vores forretningsmoduler. Derfor har vi også erfaret brug uden for projektstyring. Funktionen kan bruges til alt med livscyklus fremskridt baseret på forskellige faser. Dette vedrører for eksempel forretningsområder som forvaltning af kontrakter, klager og abonnementer. Et andet eksempel er HR Management. Her bruges funktionen som en intern ramme for at sikre hurtig og effektiv ombordstigning af nye medarbejdere. På den måde kan organisationer nemt kontrollere, om nye medarbejdere er blevet introduceret til rigtige og relevante opgaver, sager, dokumenter og projekter.

Hvis du ønsker at lære mere om stage gate-kontrollen – Kontakt WorkPoint på sales@workpoint.com