SYSTEMATISER SAGER PÅ SHAREPOINT ONLINE OG OFFICE 365

WorkPoint tilbyder effektiv sag- og dokumentstyring i alle processer med standardiserede workflows og procedurer, hvilket giver et ensartet overblik over alle sager i organisationen samt tilknytning af alle klienter, interessenter, information, masterdata, dokumenter og e-mails til individuelle sager.

INTRODUKTION TIL WORKPOINT

- SE WORKPOINTS VIDEO

ET AVANCERET SYSTEM TIL EN SMART ESDH-PLATFORM

Et komplet overblik over alle dine sagsbehandlingsprocesser med et enkelt effektivt værktøj giver organisationen et intelligent ESDH-system, der understøtter rutinemæssige opgaver, arbejdsgange og dokumentation inden for sagsbehandling. Let byrden for sagarbejdere ved at forenkle deres daglige platform.

WorkPoint Sikrer:

  • En samlet oversigt over alle sager og sager
  • Forvaltning af alle sagsbehandlinger fra start til slut
  • Skabelonbibliotek for alle standarddokumenter
  • Effektiv journaling af al korrespondance af en sag
  • Version management sikrer vigtig dokumentation

STRØMLINET KVALITET I SAGSDOKUMENTER OG OPGAVER

WorkPoint 365 sikrer en ensartet høj kvalitet i håndtering af sager. Case management giver dig mulighed for at fokusere på strømlining rutinemæssige opgaver og sikre, at foruddefinerede processer opretholdes i hele sagen proces. Som følge heraf sikres en effektiv platform for videndeling, hvor al viden og vigtige dokumenter altid er journaliseret, da den vedrører en sag og en proces, og derfor opfylder myndighedernes krav.

WorkPoint 365 giver håndtering af sager et fugleperspektiv af “alle sager” og “mine sager” samt et statusoversigt over sager. Alle relevante dokumenter, e-mails og opgaver er tilknyttet den enkelte sag. Giver et krystalklart overblik over alle sager hurtigt og nemt, og ikke mindst sikrer, at du altid kan finde og hente nøjagtig dokumentation, da det vedrører krav fra myndigheder.

NØGLEFUNKTIONER I WORKPOINT SAGSSTYRING

Versionsstyring

Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer alle ændringer og rettelser, hvis dokumenter altid registreres, og der oprettes en struktureret proces til godkendelse i WorkPoint.

Skabelonbibliotek

Velorganiseret skabelonbibliotek gør det nemt at oprette nye sagsdokumenter. Dette giver sagarbejdere vejledning og struktur til specifikke typer tilfælde, da du kan oprette skabeloner til møde rapporter, statusrapporter, tilbudsdokumenter, rammeaftaler og lignende.

Drag Drop

Effektiv email håndtering med journalisering direkte fra Outlook med træk og slip funktioner gør det langt lettere at arkivere og arkivere mails og dokumenter. Du skal blot trække dine dokumenter, mails eller vedhæftede filer og slippe dem ind på en individuel sag, kunde eller projekt, hvilket gør det langt lettere at korrigere indsamle oplysninger og data.

Avanceret søgefunktion

Avanceret søgefunktion lavet enkelt og nemt. WorkPoint giver en intuitiv søgefunktion, der hjælper din organisation med hurtigt at finde og hente oplysninger, data og dokumenter fra medarbejdere, da al korrespondance automatisk gemmes i overensstemmelse med deres individuelle tilfælde og kunder.

WORKPOINT EXPRESS SOM ET STÆRKT SAGSVÆRKTØJ

Med et WorkPoint Express-plugin kan mange af opgaverne i forbindelse med håndtering af sager gøres direkte i Microsoft Outlook. Medarbejdere kan arbejde med komplekse og tværorganisationsmæssige sager direkte fra deres Office 365 platform, hvilket gør hverdagsprogrammer som Outlook, Excel og Word det naturlige og foretrukne værktøj til sagarbejderne.

E-mails og dokumenter til en sag bliver nemt arkiveret fra Outlook via træk og slip-funktionalitet, og sagsbehandleren kan også hurtigt finde og hente dokumenter fra en sag, der er placeret i SharePoint Online, og begynde at redigere dokumentet via Office 365-programmer.

DOWNLOAD WORKPOINT BROCHURE

Intelligent løsning for at håndtere tværsorganisatoriske sager ved at levere email og dokument styring i SharePoint Online og Office 365