KVALITETSSIKRING SOM ET EFFEKTIVT LEDELSESVÆRKTØJ

Få integreret kvalitetssikring i din organisationen i SharePoint Online og Office 365

INTRODUKTION TIL WORKPOINT

- SE WORKPOINTS VIDEO

IMPLEMENTER KVALITETSSIKRING (QA) SOM TVÆRORGANISATORISK LEDELSESVÆRKTØJ

WorkPoint 365 understøtter effektiv kvalitetssikring i SharePoint Online og Office 365 på tværs af organisationen.

WorkPoint Sikrer:

  • Total Management System
  • Baseret på ISO 9001: 2015 krav og standarder
  • Identificer forretningsrisici og muligheder
  • Integrerede revisioner til gennemgang af processer
  • Fundament for løbende forbedring

GENNEMGÅENDE KVALITETSSIKRING

Med kvalitetssikringsløsing (QA) opnås en høj kvalitet på tværs af organisationen.
Med gennemgående kvalitetssikring kan I fokusere på at effektivisere opgaver og sikre, at fastdefinerede procedurer, standarder og processer overholdes efter ens forventede niveau.
WorkPoint 365 kvalitetssikring (QA) bygger oven på SharePoint Online og sikrer samtidig hurtig og let integration til Office 365.
Dermed er I sikret en effektiv vidensdelingplatform, hvor al viden og vigtige dokumenter altid journaliseres, og dermed kan leve op til krav fra myndigheder.

ET SAMLET LEDELSESSYSTEM

Workpoint kvalitetsikring (QA) er et samlet ledelsessystem, der sikrer overblik på alle niveauer.
WorkPoint kvalitetsløsning er bygget op omkring standarder og krav fra ISO 9001:2015, hvilket skaber grundlaget for en certificeret og kvalitetssikker organisationen.
Det giver et intern framework, der hjælper med at sikre håndteringen og udviklingen af procedurer, politikker og procedurer, som i sidste ende skal sikre at alle opgaver er udført efter de påkrævede standarder.

LØBENDE FORBEDRING OG AUDITS

En af hovedmålene for gennemgående kvalitetssikring er at skabe grundlaget for konstant forbedring.
Ved at identificere og evaluere forretningsrisici, muligheder og initiativer sikrer organisationen, at der løbende kommer strategisk input, der kan anvendes til at skabe en forbedret forretning.
Derudover er det muligt at foretage revisioner af systemet med forskellige typer af audits.
WorkPoint kvalitetssikring (QA) tilbyder følgende audits:

  • Internal Audit (First party)
  • Customer Audit (Second party)
  • External Audit (Third party)

DOWNLOAD WORKPOINT BROCHURE

Et effektivt ledelsessystem til at sikre kvalitet og løbende forbedring på tværs af organisationen i SharePoint Online og Office 365