HÅNDTER KONTRAKTER PÅ SHAREPOINT ONLINE OG OFFICE 365

WorkPoint 365 understøtter kontraktstyring med et overblik over kontraktopgaver og -procedurer i SharePoint Online og Office 365

INTRODUKTION TIL WORKPOINT

- SE WORKPOINTS VIDEO

SIMPELT OG EFFEKTIVT VÆRKTØJ TIL KONTRAKTSTYRING

Kontrol og overvåg dine kontraktprocedurer og opgaver i SharePoint Online og Office 365

WorkPoint Sikrer:

  • Samlet oversigt over alle kontrakter og deres status
  • Administrer kontraktens livscyklus fra start til slut
  • Skabelonbiblioteket hjælper med at skabe kontrakter for rutinemæssige opgaver
  • Effektiv journalisering af al korrespondance på en kontrakt
  • Versionstyring sikrer godkendt og opdateret dokumentation

ET PROFESSIONELT OVERBLIK OVER ALLE KONTRAKTER

Få overblik over alle kontrakter, korrespondance og løbende opgaver i forbindelse med kontraktstyring i WorkPoint.
Med WorkPoints kontraktstyringssystem får organisationen et fuldt overblik over samarbejdspartnere, aftaler, møder samt korrespondance vedrørende kontrakter.

Det betyder, at alle samarbejdrelationer og kontraktoplysninger kan følges nøje, og at det altid er muligt at gå tilbage og hente en korrespondance. Derudover er der nem adgang til vigtige dokumenter, aftaler, opgaver relateret til en kontrakt.

FØLG HELE KONTRAKTENS LIVSCYCKLUS

Med intuitiv stadiestyring hjælper WorkPoint hurtigt og nemt med kontraktlederen gennem en kontrakts livscyklus. Fra ansvarsfordeling på kontrakt og indtil kontraktens indgåelse.
Med stadiestyring sikrer WorkPoint også, at entreprenøren ikke skifter til en ny fase i kontrakten, indtil alle opgaver og krav i den fase er opfyldt. Det øger kvaliteten og sikrer, at intet er glemt eller overset.

AUTOMATISERING OG RUTINEOPGAVER

En stor del af WorkPoints kontraktstyringsløsning handler i vid udstrækning om at gøre rutine- og standardopgaver mere enkle og operationelle.
Med automatisk versionsstyring kan kontraktlederen nemt styre ændringer og godkendelse vedrørende kontraktopgaver og opgaver.
Alle ændringer og godkendelser registreres altid, så dette kan bruges til senere dokumentation i processen.

Derudover er det også let for kontraktlederen at oprette nye standardkontrakter ved hjælp af WorkPoints skabelonbibliotek, der hjælper med at lede medarbejderen sikkert og hurtigt gennem kontraktprocedurer.

HÅNDTER KONTRAKTER IGENNEM OUTLOOK

Med et WorkPoint Express-plugin kan mange af opgaverne i forbindelse med kontraktstyring administreres direkte fra Microsoft Outlook. Outlook bliver således det naturlige og foretrukne værktøj for kontraktansvarlige.
Mails og dokumenter arkiveres nemt på en kontrakt fra Outlook via en træk og slip-funktion i Outlook.

Kontraktslederen kan også hurtigt finde dokumenter på en sag i SharePoint Online, redigere i dokumentet via Outlook osv.

DOWNLOAD WORKPOINT BROCHURE

Kontraktstyring med fokus på at strømline og automatisere opgaver og processer vedr. kontrakter og dokumentation.