PLATFORM FOR PRODUKTION OG RESSOURCER

Sikre kvalitet og løbende forbedringer med WorkPoint. Brug WorkPoint som et styringssystem, som kan give en struktureret ramme for at sikre håndtering og udvikling af politikker, procedurer og processer samt implementering af nyttige værktøjer til at gennemføre anmeldelser og revisioner, hvilket resulterer i en mere produktiv og effektiv produktionsorganisation.

INTRODUKTION TIL WORKPOINT

- SE WORKPOINTS VIDEO

STØRRE KRAV TIL DATA I PRODUKTION OG FREMSTILLING

Da kundens og statslige krav fortsat kræver et vist niveau af høje og certificerede standarder, skal fremstillingsorganisationer omfavne digital transformation som en stærk metode til at køre virksomheder fremad og sikre en konstant forbedring.

WorkPoint Sikrer:

  • Processer baseret på ISO-standarder
  • Systematisk gennemgang og revision
  • Løbende kvalitetsforbedring
  • Identifikation af risici og trusler
  • Dokumentgodkendelseskontrol

FOKUS PÅ QA-PROCESSER OG ISO-STANDARDER

I de seneste år har dagsordenen omtalt optimeringen af processer med nøgleelementer som kvalitetsstyringssystemer og ISO-certificeringer i stigende grad at blive en nødvendig og obligatorisk del af kørslen til en vellykket industriel organisation.

Med Microsoft Technology giver dynamiske platforme som SharePoint Online og Office 365, kan fremstillingsorganisationer fungere som en fleksibel og innovativ forretning. WorkPoint giver dig mulighed for at komme foran konkurrencen og opbygge unikke forretningsløsninger på toppen af SharePoint Online, mens du bygger en bro til Office 365. Dette hjælper organisationen med digital transformation og adressering af nye udfordringer, trends, regler og konkurrence.

WORKPOINT ØGER KVALITET OG RISIKOSTYRING

WorkPoint kan være hjørnestenen i din vej til at skabe grundlag for løbende forbedringer. Løsningen giver et komplet overblik over alle forretningskritiske processer og tværorganisationsaktiviteter ved at bruge platformene i SharePoint Online og Office 365. Dette gør videndeling på tværs af forskellige lokationer og afdelinger en integreret del af den daglige kommunikation og giver medarbejderne øjeblikkeligt mulighed for at arbejde i samarbejde om individuelle projekter og sager.

Et af nøglefunktionerne i WorkPoint er, at det giver en systemiseret platform til styring af kvalitetssikring og udførelse af risikoanalyse. Begge forretningsområder kan integreres i kombination med hinanden, hvilket skaber grundlag for ISO-certificering ved at evaluere og vurdere risici, trusler og muligheder i henhold til de officielle krav. Dette giver organisationen en struktureret proces for at identificere potentielle fejl, fejl og fejl, før de bliver aktive i produktionen.

WorkPoints kvalitetsstyringssystem indebærer en dokumentkvalitetskontrol. Dokumentgodkendelsesprocessen sikrer, at de rigtige personer i en organisation modtager og læser dokumenter, der indeholder viden beregnet til den specifikke medarbejder. Dette gøres selvom en logfunktioner i Microsoft Azure, og logkontroleme, der skal læse, hvem som læst og når et dokument læses, giver et hurtigt overblik over vigtige ulæste eller uautoriserede dokumenter.

GENNEMGANG OG BRUG AF DATAOVERSIGT TIL FORRETNINGSUDVIKLING

Producentorganisationer er rig på data vedrørende produktionsarbejde, der består af processer, der måler målinger som tider, tæller, satser og mål for at sikre, at produktionsplanen er på plan.

Digital transformation handler ikke kun om at overvåge data og processer, men at bruge dem som et strategisk værktøj til at skabe forretningsudvikling og forbedring. WorkPoint integrerer forskellige typer styringsværktøjer til gennemgang af processer og data, der hjælper med at sikre effektiviteten af operationer. Dette omfatter intern revision, kunderevision eller ekstern revision, som gør det muligt for brugerne nemt at starte oprette revisionsrapporter i deres system og at gennemgå sikkerheden i samarbejde med eksterne specialister og interessenter.

WORKPOINT SKABER GLOBAL IT-PLATFORM

Udrulning af Workpoint 365 samt en eksisterende AX 2012-løsning i 14 selskaber skal sikre strategisk overblik over forretningen globalt