PLATFORM TIL NGO'ER OG DET OFFENTLIGE

Offentlige institutioner og NGO'er står over for det enorme pres på at tilpasse sig nye digitale krav. Da de modtager et stort antal anmodninger, henvendelser og oplysninger, der indeholder personlige og følsomme data. Det er af største betydning, at offentlige institutioner og NGO'er har etableret processer til styring af dokumenter og e-mails i overensstemmelse med de officielle standarder. WorkPoint hjælper med at forbedre videndeling og giver organisationen mulighed for hurtigt at hente og finde information om en sag, projekt, kunde og meget mere, hvilket gør de offentlige institutioner og NGO'er mere tilpasselige til digitale ændringer.

INTRODUKTION TIL WORKPOINT

- SE WORKPOINTS VIDEO

ET OVERBLIK OVER PERSONLIG INFORMATION, DOKUMENTER, EMAILS, PROJEKETER OG SAGER

WorkPoint platformen understøtter offentlige institutioner og NGO'er i systemering af kritiske forretningsprocesser på SharePoint Online og Office 365 til ESDH/ECM, Persondataforordningen og Projektsstyring, der gør det muligt for dem at arbejde mere effektivt i samarbejde på tværs af organisationen.

WorkPoint Sikrer:

  • Processer til Persondataforordningen
  • ESDH/ECM til dokument- og emailadministration
  • Hent alle oplysninger om medlemmer eller borgere
  • Automatisk systemisering af data og information
  • Fleksibel platform til nye krav og regler

DIGITAL PLATFORM FOR PROCESS-TUNGE OG REGULERET SEKTOR

I de sidste par år har den offentlige sektor gennemgået en betydelig digital transformation. Dette skyldes især de stadig ændrede behov fra deres omgivelser, da vigtige industrier som sundhed, regering og uddannelse er stærkt påvirket af regler og et stigende behov for service og digital brugbarhed blandt borgere, kunder og medarbejdere. Vi oplever i øjeblikket udviklingen af ​​smartere byer, da fokus er på at skabe omni-kanal borgerinddragelse, der giver unik sikkerhed og service til sine brugere.

Den offentlige sektor er imidlertid ofte kendt for en mere bureaukratisk tilgang som kommunikation, projekter og sager skal forvaltes i henhold til specifikke regler og regler. Microsoft Cloud-teknologien med dynamiske cloud-baserede platforme som SharePoint Online og Office 365 kan skabe en effektiv måde at styrke og motivere medarbejdere med store digitale værktøjer og processer og køre stærkt mod deres mål om at bevise bedre service og forhold for deres borgere.

Dette forbedrer offentlige institutioner som moderne, sikre og digitale samfund, hvilket er et vigtigt og nødvendigt skridt for den offentlige organisation med henblik på at skabe en positiv og vellykket digital transformation.

CLOUD-BASERET VIDENSDELING OG SAGSSTYRING

For at lette byrden af ​​tunge og papirbaserede processer tilbyder WorkPoint et intelligent fundament, der understøtter case-, dokument- og email management. Ved at implementere foruddefinerede forretningsløsninger oven på SharePoint Online og Office 365 sikres offentlige institutioner en skybaseret videndeling platform, der kan integreres uden nogen økonomisk eller tidskrævende risici, da løsningerne ikke kræver nogen særlig udvikling eller kodning.

Resultatet er en høj og ensartet kvalitet i alle tilfælde og projekter, der letter udførelsen af ​​rutinemæssige opgaver samt sikrer overholdelse af foruddefinerede procedurer. Med WorkPoint får sagsbehandlere et komplet overblik over alle igangværende sager med scenestyring, som vil lede medarbejderne selvom den generelle sag fremskridt og medvirke til at opnå en simpel og fælles brugergrænseflade.

I kombination med WorkPoint Express bliver videndeling en integreret del af de daglige aktiviteter. Brugere kan øjeblikkeligt begynde at dele dokumenter, vedhæftede filer, sager, projekter i hele organisationen, så medarbejderne kan arbejde i stærkere og mere interaktive samarbejder. WorkPoint Express er et Office 365-plugin, der gør det muligt for brugere at arbejde i SharePoint Online direkte fra deres Office 365-programmer som Word, Excel, PowerPoint og Outlook.

KORREKT ARKIVERING AF PERSONDATA OG TIL DE NATIONALE ARKIVER

For den offentlige sektor er det vigtigt at gå videre fra de gamle processer og forældede systemer, da de søger at forbedre datasikkerheden for at reagere på nye digitale initiativer.

Med aktiveringem af persondataforordningen og den øget fokus på beskyttelse af personoplysninger, har den offentlige sektor brug for et system, der sikrer organisationer at undgå at dele følsomme oplysninger om borgere eller ansatte. Ved at oprette en sikker adgangskontrol kan organisationen kontrollere, hvilke brugere der har tilladelse til og adgang til at bruge og dele specifikke oplysninger. Kombineret med WorkPoints strenge datadisciplin, sikrer organisationer, at alle forretningsprocesser er oprettet for at blive styret med korrekt journalisering, kategorisering og klassificering af data og information.

En anden unik funktion er,  at WorkPoint tilbyder et arkiveringssoftware system til uddragning af data til de nationale arkiver. Offentlige institutioner er i mange lande forpligtet til at levere indhold til de nationale arkiver, men mange af organisationerne står ofte over for komplekse og dyre procedurer, når de leverer dette indhold. Konvertering, udpakning og hentning af data er omfattende opgave, hvilket kræver en høj grad af både teknisk og juridisk viden.

Med WorkPoint Archiving får du en software, der sikrer, at dine data og dokumentation er i sikre hænder. Vi leverer professionel rådgivning og ledelse af hele processen fra hentning til konvertering til endelig levering. Det sikrer, at din organisation altid er i god tid med arkivering i forhold til tidsfrister og krav.

WorkPoint & udbud Godkendt til SKI rammeaftale