“… Viden kan transformeres til en betydelig konkurrencefordel for organisationen. […] Evnen til at finde og hente information er altafgørende.”

Dette er en central sætning i den interessante IDC whitepaper “The High Cost of Not Finding Information” skrevet af Susan Feldman og Gris Sherman tilbage i 2001.

Selvom mange ting er sket siden 2001 – både med hensyn til internettet, sociale medier, videndeling værktøjer m.v.. Så omfavner artiklen nogle vigtige spørgsmål, og den er formentlig mere relevant end nogensinde.

Overflod af informationer

Det største problem med mange organisationer er, at vi er slået omkuld med et informations overload. Hertil antyder whitepaperet at “omkostningerne ved ikke at kunne finde oplysninger enorme”.

Organisationen er nødt til at arbejde på tværs i stedet for i en traditionel silostruktur. Og det er vigtigere end nogensinde, hvilke oplysninger medarbejdere deler, hvem de deler med og hvornår. ”Rettidig adgang til kritiske oplysninger adskiller vindere fra tabere i dagens informations økonomi”

Det stiller ikke blot store krav til udviklingen af vores videndelingssystemer, men også til organisationerne om at give deres medarbejdere det rigtige værktøj til at finde og hente relevante data.

Læs eller genlæst IDC’s whitepaper, som blandt andet fokuserer på disse interessante punkter:

  • De høje udgifter ved ikke at kunne finde de rette oplysninger
  • Betydelig Return on investment, ROI, med bedre adgang til oplysninger
  • Fordele: Tidsbesparelser ved besvarelse af forespørgsler og anmodninger
  • Fald i dobbeltarbejde

Hvor meget tid spilder I i jeres virksomhed ved ikke at have overblik over alle informationer, mails, dokumenter, kontakter, aftaler m.m.?

Har I hele klare processer i alle dele af et projektforløb, og arbejder I målrettet med at vidensdeling blandt relevante kolleger i alle dele af projektforløbet?

Har I oplevet at en sag eller et projekt ikke er blevet taget hånd om, fordi vigtige informationer ikke var videregivet eller tilgængelige?