Effektiv videndeling og styring af projekter

WorkPoint 365 understøtter effektiv projektstyring med intuitiv mail- og dokumenthåndtering på tværs af organisationen

Projektstyring med kvalitetssikring og overblik

WorkPoint 365 er et effektivt værktøj til projektstyring, der giver overblik over alle igangværende projekter samt fremdriften i det enkelte projektforløb.

 • Effektiv og systematisk dokumenthåndtering
 • Plug in til Office 365 – Outlook, Word, Excel m.m.
 • Klare prioriteringer og overblik med porteføljestyring
 • Skabelonbibliotek med versionsstyring
 • Styr alle projekter i faser med stadiestyring
 • Overblik og styring via dashboard
 • Intuitiv søgefunktion, der gør avanceret søgning enkel

Projektstyring med kvalitetssikring og overblik

WorkPoint 365 er et effektivt værktøj til projektstyring, der giver overblik over alle igangværende projekter (porteføljestyring) samt fremdriften i det enkelte projektforløb.

Med WorkPoint 365 får I en branchetilpasset løsning, der bygger oven på SharePoint Online. UDEN specialudvikling i SharePoint, kan WorkPoint 365 konfigureres, så løsningen dækker jeres behov i projektstyringen. Med plugin til Office 365 kan I yderligere sammenkæde alle relevante dokumenter, mails, opgaver og knytte brevskabeloner til de enkelte projekter.

Høj kvalitet med stadiestyring i projektet

Med intuitiv stadiestyring i WorkPoint 365 hjælper systemet brugeren – sikkert og nemt – gennem alle faser af projektforløbet fra automatisk opgavetildeling, gennem en detaljeret processtyring til den afsluttende evaluering. Det sikrer en høj kvalitet, og at brugeren ikke skifter fra en fase i et projekt til en ny fase, før alle opgaver og krav er opfyldt i den nuværende fase. Med de indbyggede processer i WorkPoint 365 til risikostyring og kvalitetssikring opnår I således en høj og ensartet kvalitet i gennemførelsen af projekterne.

Med stadiestyring i WorkPoint 365 understøtter systemet den projektmodel (metode), I har valgt at gennemføre jeres projekter ud fra

Gør Outlook til et nemt arbejdsredskab

Med et WorkPoint Express plugin kan I flytte rigtig mange arbejdsprocesser til Microsoft Outlook. For de fleste er Outlook et værktøj alle kender, og det er dermed naturlig at gøre Outlook til det primære værktøj for projektdeltagerne. I Outlook kan projektdeltagerne med WorkPoint Express søge dokumenter, redigere i dem og håndtere alle Office-dokumenter. Det gør, at 80 procent af alle daglige opgaver kan varetages i og fra Outlook.

10 features som styrker projektforløbet

Dette er blot nogle af styrkerne ved projektstyring med WorkPoint 365:

 • Styr projektet sikkert igennem alle faser med stadiestyring, der bygger på jeres egen projektmodel
 • Porteføljestyring sikrer effektiv måling af fremdrift i projekterne og mulighed for eksport af data til Excel-filer
 • Alle dokumenter, mails, interessenter samt informationer og stamdata knyttes til det enkelte projekt
 • Automatisk og intelligent metatagging og nedarvning af data på mails og dokumenter sparer tid og ressourcer og kvalitetssikrer data
 • WorkPoint 365 sikrer fundamentet for, at I kan opbygge et velorganiseret skabelonbibliotek med de mest relevante skabeloner tilstandard dokumenter
 • Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle ændringer og godkendelser altid registreres under hele projektforløbet
 • Effektiv mailhåndtering sikrer intuitiv og hurtig arkivering af mails og dokumenter via drag and drop fra Outlook til SharePoint Online. Udnyt også muligheden for at benytte intelligente forslag fra systemet tiljournalisering og autojournalisering på et projekt*
 • WorkPoint 365 gør det let og hurtigt at finde og genfinde al information og historik på et projekt – alle dokumenter, mails, aftaler m.m.
 • Opnå fuld integration til Office 365

*Denne funktion kræver tilkøb af WorkPoint Express, læs mere om produktet her

Læs om mere i vores produktblad her

WorkPoint 365 sikrer governance med en robust modulopbygget løsningsarkitektur og en ensartet hierarkisk systemstruktur, der vha. features som tværgående relationer, nedarving og aggregering af data, muliggør modellering af forretningskritiske løsninger med flere sammenhængende forretningsbegreber.

Har du spørgsmål til Projektstyring, eller ønsker du at høre mere om produktet? Ring på tlf. 76 110 110 i dag!

Find ud af om WorkPoint 365 er noget for din virksomhed

Tilmeld dig et af vores webinarer og se hvordan WorkPoint 365 kan styrke videndelingen i din virksomhed.

+45 76 110 110