Få dit system til at understøtte GDPR/Persondataforordningen

WorkPoint 365 understøtter GDPR/Persondataforordningen med opfyldelse af kravene i forhold til data- og dokumenthåndtering

Gør GDPR/Persondataforordningen til et lettere projekt i Office 365 og SharePoint Online

7 scenerier virksomheden skal være forberedt på i forhold til persondataforordningens kommende rettigheder og krav, som virksomheder skal være i stand til at håndtere i systemet.

 

  • Person der vil have sine data udlevere i maskinlæsbart format
  • Person der vil have oplyst hvilke data virksomheder har om personen
  • Person der vil have slettet sine data
  • Person der trækker sit samtykke tilbage
  • Medarbejder der vil have oplyst/udleveret/slettet sine data
  • Håndtering af persondata sikkerhedsbrud
  • Datatilsynet kræver en redegørelse for, hvordan Virksomheden efterlever GDPR

GDPR/Persondataforordningen

Alle virksomheder taler i øjeblikket om persondataforordningen, og det er ikke uden grund. Mange virksomheder har ikke omstillet deres tilgang til persondata, og gemmer stadig informationen på drev og systemer, der ikke er egnet til at opfylde kravene.

Desværre oplever vi flere virksomheder, der ikke mener, at persondataforordningen er relevant for dem – Men definitionen på persondata er meget bred, og involverer alt fra medarbejderdata i HR-afdelingen til kundedata i salgsafdelingen.

Kan I svare ja til følgende punkter?

  • Har I styr på hvilke typer af persondata virksomheden er i besiddelse af?
  • Har I styr på organiseringen af alle e-mails og dokumenter i overensstemmelse med persondataforordningen?
  • Har I styr på at kunne genfinde alt dokumentation, der kan tilknyttes til persondata?

Derefter skal alle virksomheder være i stand til at besvare ovenstående spørgsmål, samt fremvise dokumentation for at de opfylder alle kravene i persondataforordningen.

Få kortlagt dine processer med WorkPoint

WorkPoint handler ikke kun om levere sikker dokument- og e-mailstyring, men vi har mere fokus på at opdatere og kortlægge din virksomheds processer til at understøtte kravene om persondata.

Det er vigtigt at opsætte processer for arbejdsgangen, således at arbejdsgangene i videst muligt omfang kan automatiseres og fejl minimeres. Processerne hjælper brugeren til at overholde kravene i persondataforordningen/GDPR.

I samarbejde med WorkPoint har vi fokus på at kortlægge, hvordan alt udefrakommende dokumenter og mails håndteres i organisationen, så der kan opsættes procedurer i WorkPoint i forhold til jeres specifikke behov.

Klassficering og kategorisering af data

Det er vigtigt at alle personhenførbare dokumenter, mails og data klassificeres og kategoriseres.

Klassificeringen og kategoriseringen er med til at sikre, at dokumenter, mails og dokumenter behandles jf. retningslinjerne i persondataforordningen/GDPR.

WorkPoint har fokus på at skabe en lettere og automatiseret administration i SharePoint og Office 365.

Dette sker bla. ved at opsætte faste regler i systemet, samt vi anvender et fåtal af klassificerings- og klassifikationsmuligheder, så medarbejdere lettere kan håndtere opgaven og dermed reducer fejlmargin.

Områderne er vigtige i forbindelse med efterfølgende fremsøgning og sletning af persondata i forbindelse med ”retten til at blive glemt”.

F.eks. skal et dokument der er kategoriseret som en ”kontrakt” der er aktiv ikke slettes selv om det er klassificeret som personhenførbart.

Få en gratis GDPR DEMO i Persondataforordningen

Navn*

Firmanavn*

E-mail*

Har du spørgsmål til GDPR/Persondataforordningen, eller ønsker du at høre mere om produktet? Ring på tlf. 76 110 110 i dag!

Find ud af om WorkPoint 365 er noget for din virksomhed

Tilmeld dig et af vores webinarer og se hvordan WorkPoint 365 kan styrke videndelingen i din virksomhed.

+45 76 110 110