Styring af kvalitetssikring

Få integreret kvalitetssikring i din organisationen i SharePoint Online og Office 365

Kvalitetssikring på tværs af organisationen

WorkPoint 365 understøtter effektiv kvalitetssikring i SharePoint Online og Office 365

 • Samlet ledelsessystem
 • Gennemgående kvalitetssikring
 • Baseret på ISO 9001:2015 krav og standarder
 • Identificerer forretningsrisici og -muligheder
 • Integreret audits til gennemgang af processer
 • Skaber grundlag for konstant forbedring
 • Let integreres i SharePoint og Office 365

Gennemgående kvalitetssikring

Med kvalitetssikringsløsing (QA) opnås en høj kvalitet på tværst af organisationen.

Med gennemgående kvalitetssikring kan I fokusere på at effektivisere opgaver og sikre, at fastdefinerede procedurer, standarder og processer overholdes efter ens forventede niveau.

WorkPoint 365 kvalitetssikring (QA) bygger oven på SharePoint Online og sikrer samtidig hurtig og let integration til Office 365.

Dermed er I sikret en effektiv vidensdelingplatform, hvor al viden og vigtige dokumenter altid journaliseres, og dermed kan leve op til krav fra myndigheder.

Et samlet ledelsessystem

Workpoint kvalitetsikring (QA) er et samlet ledelsessystem, der sikrer overblik på alle niveauer.

WorkPoint kvalitetsløsning er bygget op omkring standarder og krav fra ISO 9001:2015, hvilket skaber grundlaget for en certificeret og kvalitetssikker organisationen.

Det giver et intern framework, der hjælper med at sikre håndteringen og udviklingen af procedurer, politikker og procedurer, som i sidste ende skal sikre at alle opgaver er udført efter de påkrævede standarder.

Løbende forbedring og Audits

En af hovedmålene for gennemgående kvalitetssikring er at skabe grundlaget for konstant forbedring.

Ved at identificere og evaluere forretningsrisici, muligheder og initiativer sikrer organisationen, at der løbende kommer strategisk input, der kan anvendes til at skabe en forbedret forretning.

Derudover er det muligt at foretage revisioner af systemet med forskellige typer af audits.

WorkPoint kvalitetssikring (QA) tilbyder følgende audits:

 • Internal Audit (First party)
 • Customer Audit (Second party)
 • External Audit (Third party)

10 features der er med til at kvalitetssikre

 • WorkPoint 365 giver et samlet ledelsessystem til at forhøjne kvalitetssikring
 • Bygget på krav og standarder fra ISO 9001:2015 for certificieret styring
 • Præ-defineret QA dokumenter sikrer høj kvalitet og letter arbejdet for medarbejderen
 • Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle ændringer og godkendelser altid registreres til senere dokumentation
 • Journalisering med drag and drop direkte fra Outlook gør korrekt håndtering af mails og dokumenter i forhold sikkerhedsprocedurer
 • Effektiv gennemgang og revision af system og processer
 • Bedre måling og overvågning af resultater og processer
 • Et system til at identificere og evaluere kritiske forretningsområder for løbende forbedring af risikoer, muligheder, initiativer.
 • Automatisk og intelligent metatagging og nedarvning af data på mails og dokumenter sparer medarbejderen for tid og ressourcer samt kvalitetssikrer arbejdet
 • Unik søgefunktion gør det let og hurtigt at finde og genfinde al information og historik

Få Gratis DEMO i WorkPoint kvalitetssikring (QA)

Navn*

Firmanavn*

E-mail*

Har du spørgsmål til kvalitetsstyring (QA), eller ønsker du at høre mere om produktet? Ring på tlf. 76 110 110 i dag!

Find ud af om WorkPoint 365 er noget for din virksomhed

Tilmeld dig et af vores webinarer og se hvordan WorkPoint 365 kan styrke videndelingen i din virksomhed.

+45 76 110 110