Kontakt- og relationsstyring

Få styr på kontakter, relationer, møder, aftaler og informationflows ét sted

Kontaktstyring og overblik over korrespondancer på tværs af organisationen

WorkPoint 365 understøtter effektiv kontaktstyring med intuitiv mail- og dokumenthåndtering på tværs af organisationen.

 • Hurtig overblik over alle kontakter; personer og virksomheder
 • Find al korrespondance hurtigt og nemt
 • Strømlining af al kontakt med kunderne
 • Effektiv journalisering af al mailkorrespondance
 • Hurtig og nem vidensdeling i en salgsproces
 • Ét samlet overblik over alle relationer og korrespondance
 • Én indgangsportal til klienter, dokumenter og mails m.m.

Sæt al korrespondance i system

WorkPoint 365 kontaktstyring skaber et unikt overblik over alle virksomhedens kunder, samarbejdspartnere, leverandører m.fl. og kobler det sammen med den underliggende korrespondance med de enkelte samt igangværende opgaver.

WorkPoint 365 kontaktstyring bygger oven på SharePoint Online og sikrer en hurtig og nem integration til Office 365.

Med WorkPoint 365 opnår I det fulde overblik over alle aftaler, opgaver, mødeaktiviteter samt korrespondance fordelt på samarbejdspartnere, kunder og salgsforløb.

I kan følge udviklingen i alle samarbejdsrelationer tæt og altid genfinde en vigtig korrespondance. I har desuden nem adgang til vigtige dokumenter, aftaler og mails, som er knyttet til en kontakt.

Styr alle opgaver i mål med høj kvalitet

Den intuitive fasestyring i WorkPoint 365 hjælper hver enkelt medarbejder hurtigt og nemt gennem fastdefinerede procedurer fra opstart på en ny opgave, hvor delopgaver tildeles enkelte personer, til den efterfølgende styring af for eksempel salgs- eller leveranceforløbet.

Det sikrer, at ingen skifter fra en fase i forløbet til en ny fase, før alle foruddefinerede opgaver og krav er opfyldt.

Samtidig deles alle informationer hurtigt og effektivt fra person til person. For eksempel i forbindelse med en salgsproces så både sælger, salgsassistent, logistik og økonomi hurtigt kan udføre deres opgaver: Tage imod ordrer, kontakte leverandøren, bestille fragt samt udforme mails med vedhæftede filer, specifikationer, cerfitifikater og faktura m.m.

Fasestyring er dermed et kvalitetsstempel, da det sikrer overblik, vidensdeling, høj kvalitet og ensartethed i procedurer i alle led fra opgave til opgave.

Med WorkPoint 365 kontaktstyring opnås én fælles og intuitiv platform, der samler alle informationsflows, mails, dokumenter og kontakter m.m.

WorkPoint 365 kæder alle informationerne sammen og giver overblik på tværs af organisationen.

Styrk værdien af Microsoft Outlook

Med et plugin til WorkPoint Express kan endnu flere arbejdsprocesser flyttes ind i Microsoft Outlook, og dermed kan I udføre arbejdet mere effektivt i hverdagen.

Mange virksomheder bruger Outlook som det primære værktøj i kontakten med kunderne. Værdien af Outlook kan I nu understøtte yderligere.

Via Outlook kan brugeren nemlig håndtere alle dokumenter, søge, redigere i dem og arkivere dem i SharePoint Online – alt samme direkte i og fra Outlook.

Det gør, at I udnytter tid og ressourcer optimalt frem for at skifte frem og tilbage mellem Outlook og SharePoint Online.

10 unikke features med kontaktstyring

WorkPoint 365 styrker jeres håndtering af alle kontakter:

 • Alle kontakter og relationer, informationer, dokumenter og mails kan knyttes sammen i ét samlet overbliksbillede i WorkPoint 365
 • Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle ændringer og godkendelser altid registreres og kan bruges til senere dokumentation
 • Opnå effektiv håndtering af emails med intuitiv arkivering via drag and drop i Outlook. Udnyt WorkPoint 365’s intelligente forslag til journalisering og autojournalisering
 • Automatisk og intelligent metatagging og nedarvning af data på mails og dokumenter sparer jer for tid og ressourcer. Det kvalitetssikrer desuden alle informationer
 • Med WorkPoint 365 er det både nemt og hurtigt at søge eller senere genfinde information og historik på et projekt
 • Porteføljestyring sikrer effektiv måling af fremdriften på alle opgaver
 • Eksporter al data til Excel-filer hurtigt og nemt
 • Skabelonbibliotek med versionsstyring vil lette håndteringen af dokumenter og sikrer, at alle ændringer og godkendelser altid registreres
 • Fasestyring sikrer alle procedurer fra A til Z
 • Opnå fuld integration til Office 365*

*Denne funktion kræver tilkøb af WorkPoint Express, læs mere om produktet her

Få en gratis DEMO i kontaktstyring

Navn*

Firmanavn*

E-mail*

Har du spørgsmål til Kontaktstyring, eller ønsker du at høre mere om produktet? Ring på tlf. 76 110 110 i dag!

Find ud af om WorkPoint 365 er noget for din virksomhed

Tilmeld dig et af vores webinarer og se hvordan WorkPoint 365 kan styrke videndelingen i din virksomhed.

+45 76 110 110