Løsninger

Projektstyring

WorkPoint 365 er et effektivt Cloud projektstyringsværktøj, der giver overblik over alle igangværende projekter (porteføljestyring) samt fremdriften i det enkelte projektforløb. Alle relevante dokumenter, mails, opgaver og brevskabeloner knyttes til de enkelte projekter.

WorkPoint’s intuitive systematisk gate- og fasestyring hjælper brugeren – sikkert og nemt – gennem hele projektforløbet fra automatisk opgavetildeling gennem detaljeret processtyring til den afsluttende evaluering.

Læs mere

Kontaktstyring

WorkPoint 365 Cloud kontaktstyring skaber et unikt overblik over alle virksomhedens relationer f.eks. kontakter, kunder, leverandører samt den underliggende korrespondance, og igangværende opgaver.

Med WorkPoint 365’s kontaktportal opnår I det fulde overblik over virksomhedens aktiviteter herunder aftaler, opgaver, mødeaktivitet samt al virksomhedens korrespondance fordelt på samarbejdspartnere, kunder og salgssager.

Læs mere

Sagsstyring

WorkPoint 365 Cloud sagsløsning giver sagsbehandleren et samlet overblik over ”alle sager” og ”mine sager” samt overblik over hvor sagerne er i sagsforløbet.  Alle relevante dokumenter, mails og opgaver knyttes til sagerne.

WorkPoint 365’s intuitive  gate- og fasestyring hjælper sagsbehandleren – sikkert og nemt – gennem livsforløbet på en sag fra automatisk sags-/opgavetildeling gennem sagsforløbet til sagens afslutning.

Læs mere

Find ud af om WorkPoint 365 er noget for din virksomhed

Tilmeld dig et af vores webinarer og se hvordan WorkPoint 365 kan styrke videndelingen i din virksomhed.

+45 76 110 110